چاپ
ارسال به دوست

جداشدن سویه آسیایی ( سویه شماره 4) ویروس طاعون نشخوارکنندگان کوچک از بافت های متعلق به یک شیر آسیایی(ترجمه:دکتر مدرسی)

در این مطالعه ، ویروس طاعون نشخوارکنندگان کوچک از مخلوطی از بافتهای منجمد شده یک شیر آسیایی مرده جدا شد...

 در این مطالعه ، ویروس طاعون نشخوارکنندگان کوچک از مخلوطی از بافتهای منجمد شده یک شیر آسیایی مرده جدا شد. بوسیله تست one-step RT-PCR و استفاده از پرایمرهای اختصاصی ویژه ویروس ، نمونه ها از نظر وجود نوکلئیک اسید های ویروس دیستمپر منفی و وجود نوکلئیک اسیدهای ویروس طاعون نشخوارکنندگان کوچک مثبت تشخیص داده شد. پس از امپلیفیکیشن ، کلون کردن و تعیین توالی جزئی ژنهای نوکلئوکپسید ، ماتریکس و هم جوشی((fusion وجود نوکلئیک اسیدهای ویروس طاعون نشخوارکنندگان کوچک تایید شد. تعیین توالی مقایسه ای بازها و آنالیز فیلوژنتیک ژنهای ساختاری ویروس جداشده ثابت کرد که ویروس به سویه آسایی (سویه شماره4) تعلق دارد و بصورت خیلی نزدیک مشابه ویروس PPR در حال گردش در هند می باشد.

 

دانلود فایل :

 

جداشدن سویه آسیایی : PDF

  pdf: JVS013-02-13


  • فایل پیوست :
  • کد خبر: ٧٤١٠/
  • ١٢:٢٤ - يکشنبه ١٩ اسفند ١٣٩٧/
  • تعداد بازدید: 87