چاپ
ارسال به دوست

طغیان لیستریوزیس ناشی از شیر غیر پاستوریزه در آمریکا

بیش از 100 سال است که صوعت پاستوریزه برای حذف میکروبهای بیماریزا مانود لیستریا مونوسایتونن از شایر دامهاا وارد امریکا شده است. طبق مطالعاب جدید اگر تعداد لیستریاها ...


  • فایل پیوست :
  • کد خبر: ٤٣٣٣/
  • ١٣:٤٧ - چهارشنبه ١٢ دی ١٣٩٧/
  • تعداد بازدید: 133