دامپزشکی خراسان جنوبی رتبه برتر میز خدمت را کسب کرد
معاون توسعه مدیریت و منابع دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: دامپزشکی استان حائز رتبه برتر میز خدمت در بین دستگاه های اجرایی شد.
 چهارشنبه ١٢ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
برای چهارمین سال متوالی انجام شد
کسب رتبه برتر ارزیابی عملکرد توسط اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی
 چهارشنبه ١٢ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>