جداشدن سویه آسیایی ( سویه شماره 4) ویروس طاعون نشخوارکنندگان کوچک از بافت های متعلق به یک شیر آسیایی(ترجمه:دکتر مدرسی)
در این مطالعه ، ویروس طاعون نشخوارکنندگان کوچک از مخلوطی از بافتهای منجمد شده یک شیر آسیایی مرده جدا شد...
 يکشنبه ١٩ اسفند ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
طغیان لیستریوزیس ناشی از شیر غیر پاستوریزه در آمریکا
بیش از 100 سال است که صوعت پاستوریزه برای حذف میکروبهای بیماریزا مانود لیستریا مونوسایتونن از شایر دامهاا وارد امریکا شده است. طبق مطالعاب جدید اگر تعداد لیستریاها ...
 چهارشنبه ١٢ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
Evaluation of microbial total count and PH in milk production in industrial farms in South Khorasan Province
Milk is a food that inherently favours microbial growth and due to its characteristics several precautions must be taken to prevent contamination. Milk germs have an undesirable effect on the taste and physical properties of milk...
 چهارشنبه ١٢ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
نقش شیر شتر و ملکول های زیست فعال آن در درمان بیماری ها
شیر شتر با قابلیت آنتی اکسیدانتی، آنتی میکروبی و کاهندگی فشار خون و شباهت بی بدلیل شیر شتر به شیر انسان ...
 يکشنبه ٩ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
گزارش یک مورد مسمومیت با گیاه ارزن در گله گوسفند
خوردن ارزن توسط گوسفندان باعث می گردد ساپونین های استروئیدی در شکمبه متابولیزه شده و ترکیباتی به نام های اپی سارسا ساپوژنین و اپیس ملاژنین ...
 شنبه ٨ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>