محمد اصغرزاده
مدیرکل

 

اسماعیل ربیعی
روابط عمومی

 

علیرضا حاجی محمدی
طرح و برنامه

 

سید مهدی معراجی
معاون توسعه و منابع انسانی

علی اکبر بخشی
فناوری اطلاعات و تحول اداری

حسین خراشادی زاده
امور اداری رفاه و پشتیبانی

مرتضی آخوندی
امور مالی

 

سید حمید محمدی
حراست

 

امور حقوقی

 

شبکه دامپزشکی استان

شبکه دامپزشکی بشرویه

شبکه دامپزشکی بیرجند

شبکه دامپزشکی قاین

شبکه دامپزشکی خوسف

شبکه دامپزشکی سربیشه

شبکه دامپزشکی نهبندان

شبکه دامپزشکی درمیان

شبکه دامپزشکی زیرکوه

شبکه دامپزشکی طبس

شبکه دامپزشکی سرایان

شبکه دامپزشکی فردوس

 

محمدعلی بخشی کارشک
معاون سلامت

مسعود دادفر
بهداشت و مدیریت بیماری های دام

قاسم عجم
بهداشت و مدیریت بیماری های طیور

محمد شفائی
قرنطینه و امنیت زیستی

مریم ملکی
نظارت بر بهداشت عمومی

فاطمه صباغ زاده
تشخیص و درمان