آدرس:شهرستان تیران، پارک اداری

تماس با ما
  • تلفن: (031) 42224647

  • کد پستی: 8531755344

  • فکس: (031) 42227727

لینک ها
لینک ها
پل ارتباط مردمی سازمان دامپزشکی کشور 1512