آدرس:شاهین شهر، شهرک میلاد، بلوار منتظری، بلوارهسا

تماس با ما
  • تلفن: (031) 45225514 - 45221414

  • کد پستی: 8316839795

  • فکس: (031) 45225515

لینک ها
لینک ها
پل ارتباط مردمی سازمان دامپزشکی کشور 1512