آدرس:نائین، خیابان فردوسی، نبش خیابان جابر انصاری

تماس با ما
  • تلفن: (031) 46254930

  • کد پستی: 8391817665

  • فکس: (031) 46258060

لینک ها
لینک ها
پل ارتباط مردمی سازمان دامپزشکی کشور 1512