آدرس:خور، شهرک اداری فاطمیه، شبکه دامپزشکی شهرستان

تماس با ما
  • تلفن: (031) 46322485

  • کد پستی: 8361677734

  • فکس: (031) 46322485

لینک ها
لینک ها
پل ارتباط مردمی سازمان دامپزشکی کشور 1512