آدرس:مهاباد - ابتدای بلوار شهید احمدی جاده ارومیه

تماس با ما
  • تلفن: 04442442228

  • کد پستی: 5913656568

  • فکس: 04442445008

لینک ها
لینک ها
پل ارتباط مردمی سازمان دامپزشکی کشور 1512