آدرس:بوکان - بلوار سربازان گمنام - روبروی ترمینال قدیم

تماس با ما
  • تلفن: 04446234435

  • کد پستی: 5951957588

  • فکس: 04446234400

لینک ها
لینک ها
پل ارتباط مردمی سازمان دامپزشکی کشور 1512