آدرس:بلوار امام علی - روبروی بیمارستان

تماس با ما
  • تلفن: 04434262353

  • کد پستی: 5871841369

  • فکس: 04434262385

لینک ها
لینک ها
پل ارتباط مردمی سازمان دامپزشکی کشور 1512