ارتباط با شبکه دامپزشکی شهرستان درمیان

 منبع :

 نويسنده :     ايميل :

 نوشته شده در تاريخ : چهار شنبه 11 مهر 1397  

 

 

پل های  ارتباطی
با شبکه دامپزشکی درمیان
(Email , SMS ,Tel ,Address,...)

  آدرس : میدان شهید حمزه ای - ابتدای جاده طبس مسینا
تلفن : 05632124190
  دورنگار : 05632124535
کدپستی : 9744144695
پست الکترونیک :darmian@ivo.ir
  وبگاه : www.skh.ivo.ir

نمایش آدرس روی نقشه :