محمد اصغرزاده

مدیرکل محمد اصغرزاده

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 117-05632233821

آدرس : جمهوری اسلامی 2 - پشت پارک آزادی

محمدعلی بخشی کارشک

معاون سلامت محمدعلی بخشی کارشک

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 118-05632233821

آدرس : جمهوری اسلامی 2 - پشت پارک آزادی

سید مهدی   معراجی

معاونت توسعه و منابع انسانی سید مهدی معراجی

تحصیلات : لیسانس

شماره تماس : 119-05632233821

آدرس : جمهوری اسلامی 2 - پشت پارک آزادی

علی اکبر بخشی

سرپرست اداره فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری علی اکبر بخشی

تحصیلات : فوق لیسانس

شماره تماس : 146-05632233821

آدرس : جمهوری اسلامی 2 - پشت پارک آزادی

علیرضا حاجی محمدی

رییس اداره برنامه بودجه علیرضا حاجی محمدی

تحصیلات : فوق لیسانس

شماره تماس : 127-05632233821

آدرس : جمهوری اسلامی 2 - پشت پارک آزادی

اسماعیل ربیعی

مسئول خدمات اسماعیل ربیعی

تحصیلات : فوق لیسانس

شماره تماس : 177-05632233821

آدرس : جمهوری اسلامی 2 - پشت پارک آزادی

مرتضی  آخوندی

رییس اداره امور مالی مرتضی آخوندی

تحصیلات : فوق لیسانس

شماره تماس : 131-05632233821

آدرس : جمهوری اسلامی 2 - پشت پارک آزادی

حسین  خراشادی زاده

سرپرست اداره امور اداری ، رفاه و پشتیبانی حسین خراشادی زاده

تحصیلات : فوق لیسانس

شماره تماس : 129-32233821

آدرس : جمهوری اسلامی 2 - پشت پارک آزادی

سید حمید  محمدی

رییس اداره حراست سید حمید محمدی

تحصیلات : فوق لیسانس

شماره تماس : 136-05632233821

آدرس : جمهوری اسلامی 2 - پشت پارک آزادی

فاطمه  صباغ زاده

رییس اداره تشخیص و درمان فاطمه صباغ زاده

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 171-05632233821

آدرس : جمهوری اسلامی 2 - پشت پارک آزادی

مریم  ملکی

رییس اداره نظارت بر بهداشت عمومی مریم ملکی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 138-05632233821

آدرس : جمهوری اسلامی 2 - پشت پارک آزادی

مسعود دادفر

رییس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی مسعود دادفر

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 139-05632233821

آدرس : جمهوری اسلامی 2 - پشت پارک آزادی

محمد شفائی

رییس اداره قرنطینه و امنیت زیستی محمد شفائی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 144-05632233821

آدرس : جمهوری اسلامی 2 - پشت پارک آزادی

قاسم عجم

رییس اداره طیور ، آبزیان و زنبور عسل قاسم عجم

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 145

آدرس : جمهوری اسلامی 2 - پشت پارک آزادی

مهدی محمدزاده

مسئول روابط عمومی مهدی محمدزاده

تحصیلات : لیسانس

شماره تماس : 148-05632233821

آدرس : جمهوری اسلامی 2- پشت پارک آزادی