محمدعلی بخشی کارشک

مدیرکل

محمدعلی بخشی کارشک

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 117-05632233821

پست الکترونیکی : m.Bakhshi@ivo.ir

آدرس : جمهوری اسلامی 2 - پشت پارک آزادی

محمد شفایی

معاون سلامت

محمد شفایی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 118-05632233821

پست الکترونیکی : m.shafaei@ivo.ir

آدرس : جمهوری اسلامی 2 - پشت پارک آزادی

حسین خراشادی زاده

سرپرست معاونت توسعه و منابع انسانی

حسین خراشادی زاده

تحصیلات : فوق لیسانس

شماره تماس : 119-05632233821

پست الکترونیکی : h.khorashadizadeh@ivo.ir

آدرس : جمهوری اسلامی 2 - پشت پارک آزادی

علی حیدری

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه

علی حیدری

تحصیلات : لیسانس

شماره تماس : 05632233821-124

پست الکترونیکی : a.heidari@ivo.ir

آدرس : جمهوری اسلامی 2 - پشت پارک آزادی

علی اکبر بخشی

رئیس اداره فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری

علی اکبر بخشی

تحصیلات : فوق لیسانس

شماره تماس : 146-05632233821

پست الکترونیکی : A.Bakhshi@ivo.ir

آدرس : جمهوری اسلامی 2 - پشت پارک آزادی

علیرضا حاجی محمدی

رییس اداره برنامه بودجه

علیرضا حاجی محمدی

تحصیلات : فوق لیسانس

شماره تماس : 127-05632233821

پست الکترونیکی : a.hajimohammadi@ivo.ir

آدرس : جمهوری اسلامی 2 - پشت پارک آزادی

مرتضی  آخوندی

رییس اداره امور مالی

مرتضی آخوندی

تحصیلات : فوق لیسانس

شماره تماس : 131-05632233821

پست الکترونیکی : m.akhondi@ivo.ir

آدرس : جمهوری اسلامی 2 - پشت پارک آزادی

اسماعیل ربیعی

سرپرست اداره امور اداری ، رفاه و پشتیبانی

اسماعیل ربیعی

تحصیلات : فوق لیسانس

شماره تماس : 129-05632233821

پست الکترونیکی : e.rabiei@ivo.ir

آدرس : جمهوری اسلامی 2 - پشت پارک آزادی

رییس اداره حراست

تحصیلات :

شماره تماس :

آدرس : جمهوری اسلامی 2 - پشت پارک آزادی

مهدی محمدزاده

مسئول روابط عمومی

مهدی محمدزاده

تحصیلات : لیسانس

شماره تماس : 148-05632233821

پست الکترونیکی : m.mohammadzadeh@ivo.ir

آدرس : جمهوری اسلامی 2- پشت پارک آزادی

فاطمه  صباغ زاده

رییس اداره تشخیص و درمان

فاطمه صباغ زاده

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 171-05632233821

پست الکترونیکی : f.sabaghzadeh@ivo.ir

آدرس : جمهوری اسلامی 2 - پشت پارک آزادی

مریم  ملکی

رییس اداره نظارت بر بهداشت عمومی

مریم ملکی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 138-05632233821

پست الکترونیکی : m.maleki@ivo.ir

آدرس : جمهوری اسلامی 2 - پشت پارک آزادی

علی اکبر عندلیبی

سرپرست اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی

علی اکبر عندلیبی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 139-05632233821

پست الکترونیکی : a.andalibi@ivo.ir

آدرس : جمهوری اسلامی 2 - پشت پارک آزادی

محمد شفائی

رییس اداره قرنطینه و امنیت زیستی

محمد شفائی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 144-05632233821

پست الکترونیکی : m.shafaei@ivo.ir

آدرس : جمهوری اسلامی 2 - پشت پارک آزادی

زهره زنگوئی مطلق

رئیس اداره طیور ، آبزیان و زنبور عسل

زهره زنگوئی مطلق

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 145

پست الکترونیکی : z.zangooie@ivo.ir

آدرس : جمهوری اسلامی 2 - پشت پارک آزادی

سید علی امیرآبادیزاده

مسئول خدمات

سید علی امیرآبادیزاده

تحصیلات : لیسانس

شماره تماس : 177-05632233821

آدرس : جمهوری اسلامی 2 - پشت پارک آزادی

لینک کوتاه