دامپزشکی در بیرجند قبل از تقسیم استان خراسان:
دامپزشکی نوین در بیرجند با ورود دامپزشکان و تکنسین‌های آموزش دیده ایرانی و از طریق ارتش شروع شد.
پس از تشکیل هنگ 15 سوار در بیرجند برای مراقبت بهداشتی و درمانی اسب‌های هنگ، یک واحد دامپزشکی در آن تأسیس شد.
 از اولین تکنسین‌های تربیت شده‌ای که در این واحد به خدمت گرفته شد "آقای کوچک‌خان دمبلی" بود.
اولین دامپزشک بیرجندی این واحد دکتر روحی پور بود  او به دامداران و مردم عادی نیز برای درمان دام‌هایشان سرویس می‌داد.  
«حافظی» اولین دامپزشک  خارج از سیستم ارتش بود و آقایان تبریزی، کمیلی، کاردان و مرحوم محمودی قبل از انقلاب در این حوزه فعالیت داشتند و  آقای عنایت اله وجدانی  مسئول مبارزه با بیماری‌های مشترک انسان و دام و مالاریای بیرجند شد.(سید محمد علی حافظی دامپزشکی و محقق بیرجندی-خبرگزاری ایسنا)

در سال ۱۳۲۵ بنابر مصوبه هیئت دولت ، دامپزشکی تشکیل شد که به موجب این مصوبه ادارات دامپزشکی در استانها و شهرستانها بخشی از ادارات کشاورزی استان گردید .درسال ۱۳۳۹ طی دستور وزیر کشاورزی کلیه ادارات دامپزشکی استانها به طور مستقل و تحت نظارت مستقیم مدیر کل دامپزشکی کشور آغاز به کار نمودند.

دامپزشکی در خراسان جنوبی بعد از تقسیم استان:
تشکیلات دامپزشکی در خراسان جنوبی بعد از تقسیم استان خراسان  به سه استان، استقلال وبه اداره کل ارتقاء یافت.
در حال حاضر اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی 11 شبکه دامپزشکی شهرستان دارد .

اهداف سازمانی:

  1. تامین بهداشت و سلامت دام
  2. تامین بهداشت و تضمین کیفیت فراورده های خام دامی، خوراک دام، دارو و فراورده های بیولوژیک
  3. ارتقاء کیفیت و بهداشت واحدهای تولیدی، توزیعی، عرضه و خدمات مرتبط با دامپزشکی
  4. دسترسی کمی و کیفی  به بسته خدمات دامپزشکی

برخی راهبردهای سازمان مبتنی بر اهداف سازمان:

راهبرد 1-1: ارتقاء شاخص های کنترل بیماری های قابل انتقال بین حیوان و انسان
راهبرد 2-1: ارتقاء شاخص های کنترل بیماری های دام، طیور و آبزیان 
راهبرد 1-2: ارتقاء شاخص های سلامت و بهداشت فراورده های خام دامی و خوراک دام
راهبرد 2-2: ارتقاء و گسترش مطالعات کاربردی و ارزیابی خطرات فراورده های خام دامی و خوراک دام، دارو و فراورده های بیولوژیک، منابع ژنتیکی
 دام و موجودات تراریخته"
راهبرد 3-2: توسعه آزمایشگاه های کنترل کیفی فراورده های خام دامی و خوراک دام، دارو و فراورده های بیولوژیک
راهبرد 4-2: ارتقاء بهداشت ناوگان حمل و نقل
راهبرد 1-3: استقرار سامانه های GMP, HACCP  و .... در واحدهای تولیدی، توزیعی، عرضه و خدمات مرتبط با دامپزشکی
راهبرد 2-3: توسعه رقابت پذیری تولیدات برای صادرات
راهبرد 3-3: رتبه بندی واحدهای تولیدی، توزیعی، عرضه و خدمات مرتبط با دامپزشکی
راهبرد 1-4: توسعه خدمات دامپزشکی در مناطق روستایی/ عشایری
راهبرد 2-4:  توسعه ارتباطات و ارائه خدمات به ذینفعان با استفاده از فناوری های نوین هوشمند و مدیریت دانش اطلاعات
لینک کوتاه