این برنامه توسط دفتر فناوری اطلاعات ، ارتباطات و تحول اداری اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی برای تسهیل دسترسی به قوانین و سایر متون مرتبط قانونی حوزه دامپزشکی براساس وبگاه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و سازمان دامپزشکی کشور تا بهمن ماه 1394 تهیه گردید و صرفا در راستای ارتقای سلامت و بهداشت جامعه و توسعه آگاهی بخشی ، به صورت رایگان در اختیار عموم قرار گرفته است.

دریافت نرم افزار قوانین سازمان دامپزشکی

لینک کوتاه