خدمات ارائه شده در سلامت یار: 

  • ارتباط زنده و برخط از سراسر کشور با کارشناسان دامپزشکی
  •  راهنمای تمامی خدمات دامپزشکی در شش بخش:

    1 -  معرفی خدمت   2 -  هزینه خدمت     3 -  مدت زمان خدمت    4 -  نحوه ارائه    5 -   مدارک لازم     6 -   چارت
  • گزارش تخلف صنفی و بهداشتی فرآورده های خام دامی
  • رهگیری فرآورده های خام دامی و احراز سلامت از مبداء
  • طرح پیشنهاد ، انتقاد و شکایت از بـخش خصـوصی یا دولتـی دامپزشکی
  • رهگیری کد خودروهای حمل
  • رهگیری گواهی بهداشتی قرنطینه ای
  • خدمت الکترونیک اختصاصی کارکنان شامل مشاهده و دریافت فیش حقوقی

 

 

لینک کوتاه