پل های  ارتباطی
با اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی
(Email , SMS ,Tel ,Address,...)

  آدرس : خراسان جنوبی - خیابان جمهوری اسلامی - جمهوری اسلامی 2 - پشت پارک آزادی
تلفن : 5-05632233821
  دورنگار : 05632224807
کدپستی : 9716874465
پست الکترونیک : relation.skh@ivo.ir
  وبگاه : www.skh.ivo.ir
نمایش آدرس روی نقشه :

لینک کوتاه