پل های  ارتباطی
با شبکه دامپزشکی نهبندان
(Email , SMS ,Tel ,Address,...)

  آدرس : جاده آسیایی - نرسیده به میدان کمربندی
تلفن : 05632622357
  دورنگار : 05632622358
کدپستی : 9751755151
پست الکترونیک : nehbandan@ivo.ir
  وبگاه : www.skh.ivo.ir

نمایش آدرس روی نقشه :


 
لینک کوتاه