پل های  ارتباطی
با شبکه دامپزشکی قاینات
(Email , SMS ,Tel ,Address,...)

  آدرس : ابتدای بلوار پروفسور للهی
تلفن : 05632566451
  دورنگار : 05632566452
کدپستی : 97617667056
پست الکترونیک : ghaen@ivo.ir
  وبگاه : www.skh.ivo.ir
نمایش آدرس روی نقشه :
لینک کوتاه