پل های  ارتباطی
با شبکه دامپزشکی فردوس
(Email , SMS ,Tel ,Address,...)

  آدرس : بلوار جمهوری اسلامی
تلفن : 05632723044
  دورنگار : 05632721164
کدپستی : 9771884458
پست الکترونیک : ferdos@ivo.ir
  وبگاه : www.skh.ivo.ir
نمایش آدرس روی نقشه :
لینک کوتاه