پل های  ارتباطی
با شبکه دامپزشکی سرایان
(Email , SMS ,Tel ,Address,...)

  آدرس : بلوار ولیعصر (عج) - انتهای خیابان جهاد کشاورزی
  تلفن : 05632901447
  دورنگار : 05632901220
کدپستی : 9777168118
پست الکترونیک : sarayan@ivo.ir
  وبگاه : www.skh.ivo.ir
نمایش آدرس روی نقشه :

لینک کوتاه