پل های  ارتباطی
با شبکه دامپزشکی بیرجند
(Email , SMS ,Tel ,Address,...)

آدرس : میدان آزادی-پشت پارک آزادی
  تلفن : 2-05632214361
  دورنگار : 05632214363
کدپستی : 9716884147
  پست الکترونیک : birjand@ivo.ir
  وبگاه : www.skh.ivo.ir

نمایش آدرس روی نقشه :


لینک کوتاه