عید قربان 99 در خراسان جنوبی چه گذشت:

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی اظهار داشت: از مجموع قربانی‌های صورت گرفته مورد نظارت ۲ هزار و ۹۶۰ راس گوسفند و بز، ۳۷ راس گاو و ۳۰ نفر شتر بودند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه مردم برای نذری عید قربان بهترین دام‌ها را انتخاب می‌کنند گفت: امسال موردی از معدومی نداشتیم اما ۲۰۸ کبد و ۱۱ لاشه توسط کارشناسان اصلاح شد.
عید قربان 99 در خراسان جنوبی چه گذشت: عید قربان 99 در خراسان جنوبی چه گذشت: عید قربان 99 در خراسان جنوبی چه گذشت: عید قربان 99 در خراسان جنوبی چه گذشت: عید قربان 99 در خراسان جنوبی چه گذشت: عید قربان 99 در خراسان جنوبی چه گذشت: عید قربان 99 در خراسان جنوبی چه گذشت: عید قربان 99 در خراسان جنوبی چه گذشت: عید قربان 99 در خراسان جنوبی چه گذشت: عید قربان 99 در خراسان جنوبی چه گذشت: عید قربان 99 در خراسان جنوبی چه گذشت: عید قربان 99 در خراسان جنوبی چه گذشت: عید قربان 99 در خراسان جنوبی چه گذشت: عید قربان 99 در خراسان جنوبی چه گذشت: عید قربان 99 در خراسان جنوبی چه گذشت: عید قربان 99 در خراسان جنوبی چه گذشت: عید قربان 99 در خراسان جنوبی چه گذشت: عید قربان 99 در خراسان جنوبی چه گذشت: عید قربان 99 در خراسان جنوبی چه گذشت: عید قربان 99 در خراسان جنوبی چه گذشت: عید قربان 99 در خراسان جنوبی چه گذشت: عید قربان 99 در خراسان جنوبی چه گذشت: عید قربان 99 در خراسان جنوبی چه گذشت: عید قربان 99 در خراسان جنوبی چه گذشت: عید قربان 99 در خراسان جنوبی چه گذشت: عید قربان 99 در خراسان جنوبی چه گذشت: عید قربان 99 در خراسان جنوبی چه گذشت: عید قربان 99 در خراسان جنوبی چه گذشت: عید قربان 99 در خراسان جنوبی چه گذشت: عید قربان 99 در خراسان جنوبی چه گذشت: عید قربان 99 در خراسان جنوبی چه گذشت: عید قربان 99 در خراسان جنوبی چه گذشت: عید قربان 99 در خراسان جنوبی چه گذشت: عید قربان 99 در خراسان جنوبی چه گذشت: عید قربان 99 در خراسان جنوبی چه گذشت: عید قربان 99 در خراسان جنوبی چه گذشت: عید قربان 99 در خراسان جنوبی چه گذشت: عید قربان 99 در خراسان جنوبی چه گذشت: عید قربان 99 در خراسان جنوبی چه گذشت:
کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

admin ادمین خراسان جنوبی

admin ادمین خراسان جنوبی

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید