حفاظت از حیات وحش با واکسیناسیون

حفاظت از حیات وحش با واکسیناسیون

به منظور حفظ سلامتی حیات وحش واکسیناسیون دامهای اهلی اطراف مناطق حفاظت شده این شهرستان در اولویت کار اکیپ های فنی قرار دارند.

ابراز رضایت معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی دامپزشکی استان از  عملکرد شبکه دامپزشکی نهبندان

ابراز رضایت معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی دامپزشکی استان از عملکرد شبکه دامپزشکی نهبندان

سومین جلسه کمیته فنی شبکه دامپزشکی نهبندان از طریق ویدئو کنفرانس و با حضور معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی و رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی برگزار شد.

بازدید دادستان بشرویه از کشتارگاه دام شهرداری  جهت پیگیری رفع نواقص بهداشتی

بازدید دادستان بشرویه از کشتارگاه دام شهرداری جهت پیگیری رفع نواقص بهداشتی

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بشرویه گفت :بعد از اتمام مهلت یک ماهه دادستان شهرستان بشرویه به شهرداری جهت پیگیری رفع نواقص کشتارگاه به اتفاق شهردار از روند اقدامات انجام شده توسط شهرداری از کشتارگاه دام بازدید به عمل آمد.