لیست اخبار صفحه :1
دامداران از عملکرد دامپزشکی رضایت دارند
امام جمعه شهرستان سریان عنوان کرد :

دامداران از عملکرد دامپزشکی رضایت دارند

امام جمعه شهرستان سریان با اشاره به خدمات مطلوب دامپزشکی به بهره برداران گفت: این دستگاه توانسته رضایت عمومی دامداران منطقه را جلب نماید.

لینک کوتاه